Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Pratyahara Yogaretreat

Småland, Östergötland, Västernorrland. marker map pin icon

Our Services

Pratyahara Yogaretreat

På Yoga Pratyahara lär vi ut Hathayoga. Vi arbetar med att balansera energierna i kroppen och bygga styrka, både mentalt och fysiskt. Vi använder oss av tantrafilosofin som kännetecknas av att vi känner in kroppen efter varje asana och lär oss att lyssna på den, en förmåga som vi har nytta av på alla plan i livet. Det handlar inte om att vara eller bli vig, utan om att att lära sig att lyssna på sin egen kropp med nyfikenhet. Read more