Mallakuten

Krånglar det med dina mallar? Behöver du akut hjälp med din...

Read more

Book

Mallkonstruktör

Mallkonstruktör - Excel

Har du fastnat i Excel och inte får någon ordning på din arbetsbok, eller har du kanske behov av att ta fram en ny mall – kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med bland annat: - sidhuvud och sidfot - sidnumrering - formler - formatering av celler - sortering och/eller filtrering - borttag av dubbletter - makron och funktioner Boka denna 20 minuter långa telefonrådgivning så diskuterar vi din situation och dina funderingar. Alla bokningar måste godkännas av oss innan tiden bokas och vi stämmer alltid av via e-post till dig innan en bokning slutförs. Vi ringer dig på det telefonnummer du har angivit. Om ditt problem inte går att lösa under bokningstiden så lämnar vi en offert på arbetet. Om du vill att vi genomför det offererade arbetet så utgår bokningsavgiften.

Book

Mallkonstruktör - Word

Har du fastnat i Word och inte får någon ordning på ditt dokument, eller har du kanske behov av att ta fram en ny mall – kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med bland annat: - innehållsförteckning - sidnumreringar eller rubriknumreringar - formateringsproblem - formatmallar - tabeller och tabellrubriker - punkt- och nummerlistor - makron och funktioner Boka denna 20 minuter långa telefonrådgivning så diskuterar vi din situation och dina funderingar. Alla bokningar måste godkännas av oss innan tiden bokas och vi stämmer alltid av via e-post till dig innan en bokning slutförs. Vi ringer dig på det telefonnummer du har angivit. Om ditt problem inte går att lösa under bokningstiden så lämnar vi en offert på arbetet. Om du vill att vi genomför det offererade arbetet så utgår bokningsavgiften.

Book