Disas Massage

Karlbergsvägen 54, Stockholm 11337 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Disas Massage

Lymfmassage med eteriska oljor stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter ur kroppen. Behandlingen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning, och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre. Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med svullnader, smärta, domningar och utmattningssyndrom. Klienten brukar känna sig "lättare" i kroppen efter behandlingen Behandlingen kan med hjälp av eteriska oljor balansera nervsystemet, stärka immunförsvaret, motverka inflammationer och verka avstressande. Metoden är mjuk och lugnande, samtidigt som den ofta upplevs som överraskande effektiv. En riktig genomkörare! Read more