Louise Edlund Utbildningar AB

Book

Rådgivning

Introduktionssamtal 15 min

Genomgång av ditt ärende i stora drag samt beslut om vi går vidare eller om jag hänvisar dig vidare till annan terapeut. Jag informerar dig om dina alternativ för ditt hälsoarbete tillsammans med mig.

Book