Lifetransformation

Djupgående coaching för att hjälpa dig hitta ditt rätta jag.

Book

Starta här

Samtalstid

Via Zoom, Skype, eller mobil

Book

Coaching Medel

Lära känna coachning med introduktion till användbara tekniker

Coachning via Zoom, Skype eller mobil.

Book

Coaching Djup

Coaching 90 min

Djupgående coaching där kunden kan välja meditation som ett alternativ

Book