Hållö kapell

Rum för andakt, reflektion och högtid i yttersta kustbandet...

Read more

Book

Lokalhyra

Dop

Hållö Kapell kan främst hyras vecka 29-33 men det finns även några datum utöver dessa veckor. Det går tyvärr inte att boka längre fram än 400 dagar från dagens datum. Dop bokas kl. 11, 13 och 15. Förutom 1 timmes tid för ceremoni har du även tillgång till kapellet 30 minuter före och efter denna timme. Försök att boka präst innan du bokar kapellet. Hållö kapellförening har begränsad möjlighet till förmedling av präst.

Book

Vigsel

Hållö Kapell kan främst hyras vecka 29-33 men det finns även några datum utöver dessa veckor. Det går tyvärr inte att boka längre fram än 400 dagar från dagens datum. Vigslar bokas kl. 11, 13 och 15. Förutom 1 timmes tid för ceremoni har du även tillgång till kapellet 30 minuter före och efter denna timme. Försök att boka präst innan du bokar kapellet. Hållö kapellförening har begränsad möjlighet till förmedling av präst.

Book