Scouternas Hus

Göteborgs Scoutdistrikt har tillgång till såväl möteslokaler...

Read more

Book

Mötesrum: Äventyraren (12 platser), Scouternas Hus

Mötesrum: Spåraren (11-14 platser), Scouternas Hus

Mötesrum: Upptäckaren (8 platser), Scouternas Hus

Kanotsläp hos Långedrags Sjöscoutkår

Kanotsläp hos Hjälteby Sjöscoutkår

Pannbergsstugan

Segla med Mandalay

Distriktets bil