Farmbio

Bokning av gemensamma lokaler på Farmbio

Book

Fikarummet C4:2 Farmbio

Seminarierum C4:2 Farmbio

Lilla mossan A3:2 Farmbio

Stora mossan A3:2 Farmbio

Fikarummet D3:4

Cryostat i C4:2

Cytostatika lab (D3:311a)

Mötesrum B5:2

Mötesrum D5:5

mikrotom C4:206b