Familjebalans

Vägledande samtal för anhöriga med tvångssyndom i familjen

Book

Samtal för anhöriga

Vägledningssamtal för anhöriga med NPF och ocd i familjen, sker via telefon eller videolänk

Behöver du nån att prata med om din närståendes tvång/OCD, boka ett samtal med mig.

Book

OCD-hjälpen bas, gäller endast medlemmar i OCDhjälpen

Book