Elisabeth Kalkhäll

SORO, Söderväg 5C, Visby 621 58
marker map pin icon
Inga omdömen

Våra Tjänster

Elisabeth Kalkhäll

Personlig coaching för inre och yttre utveckling Coaching är varken rådgivning eller terapi. Syftet med coaching är bland annat att främja förändring i både privat- och arbetsliv, stärkande av känslan av sitt eget värde som person, ta fram styrkor och undanträngd kreativitet, medvetandegöra syfte och mål i livet, skapa självförtroende för att ge möjligheter till att förverkliga drömmar, finna mening och balans, ta ansvar för sin hälsa, se det som tjänar och det som begränsar i livet, hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet, få insikt om viljan och utveckla den till en stark, god kraft, skapa en realistiskt och äkta självbild och få hjälp att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer i sitt arbetsliv. Läs mer