Dykmarknad

Vi ämnar att tillgängliggöra säker, kvalitativ dykning för a...

Read more

Book

1/2 dag Dykutfärd

Anna Maria

Mitt i Dalarös hamn ligger ett stort vrak på 18 meters djup. Det är flöjten Anna Maria, som sjönk 1709. Certifierad Dyk guide krävs, för dykning här. Fakta Anna-Maria Djup 13–20 meter Byggd 1694 i Amsterdam Längd 38 meter Bredd 8 meter Förlist 1709 Fartygstyp Flöjt Anna Maria: Max djup: 18,5m Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50 SEK, resten betalas på plats

Bodekull / Dalarövraket

Bodekull eller Dalarövraket Vraket efter fregatten Bodekull är ett av världens bäst bevarade vrak från 1600-talet. Certifierad Dyk guide krävs, för dykning här. Fakta Dalarövraket/Bodekull Djup 30 meter Byggd 1659–61 Längd cirka 20 meter Bredd 5,5 meter Förlist 1678 Fartygstyp Fregattlik Bodekull: Max djup: 31m Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50 SEK, resten betalas på plats

Gröne Jägaren

Gröna Jägaren sjönk 1676, efter en brand ombord. Gröna Jägaren: Max djup: 27m Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50 SEK, resten betalas på plats

Ingrid Horn

Ingrid Horn 1917 kolliderade fartyget i disigt väder utanför ön Tuklo, dalarö. Fakta Ingrid Horn Djup 24–40 meter Byggd 1901 Längd 88 meter Bredd 12 meter Förlist 1917 Fartygstyp Lastångfartyg Ingrid Horn Djup: 40m Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50SEK, resten betalas på plats

Jutholmsvraket

Dykning sker ute på Dalarö marin reservat. Med auktoriserad dykguide. 1600-talet sjönk ett handelsfartyg alldeles invid ön Jutholmen utanför Dalarö. Det var lastat med tjära och järn. Certifierad Dyk guide krävs, för dykning här. Jutholmsvraket: Max djup: 12,5m Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50 SEK, resten betalas på plats

Riksäpplet

Riksäpplet sänktes av en storm 1676 Fakta Riksäpplet Byggd 1659-63 Djup 7-16 meter Sjönk 1676 Längd 48 meter Bredd 12 meter Skeppstyp Krigsskepp Pris: 850 SEK Bokningsavgift 50 SEK, resten betalas på plats

Sappemeer

Sappemeer förliste 1969 vid Rödkläpparna. Fakta Sappemeer Typ: Lastfartyg/Coaster i stål Byggdes: 1961 Längd: 51,2 m Bredd: 8,44 m Sappemeer Djup: 23m Pris: 850 SEk Bokningsavgift: 50SEk, resten betals på plats.