DistansAkuten

DistansAkuten bemannas av UL3 Sverige AB. Vi är ett företag...

Read more

Book

Bokningar

7 st DISC-profiler

7 st. DISC-profiler inlagda på kontot den 22/4 2021. 6 st. DISC Ledarskap & 1 st. DISC Individ

Book

ParCoaching för två personer

Det centrala i ParCoaching är er relation till varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, klargör hur ni vill ha er framtida relation och arbetar med att ta er dit ni vill. Detta sker tillsammans med en professionell coach som leder er framåt i processen och hjälper er till autentiska handlingar. Parcoaching har ett framtidsorienterat fokus och betonar det ni vill lyckas med istället för att fastna i det som inte fungerar.

Book

ParDiagnos

Samtalet sker via telefon- eller videokonferens och under full diskretion. Inga personliga uppgifter kommer att lagras eller delas med utomstående parter. Om detta samtal leder till ett fortsatt samarbete räknas det som första mötet med er ParCoach.

Book

ParProfil

Vår kommunikations- och beteendeprofil visar hur ni lättast förstår och respekterar varandras kommunikativa olikheter och behov. Profilen klargör hur ditt eget sätt att kommunicera och agera påverkar den andre personen. För att skapa en ParProfil svarar varje person individuellt på 30 frågor.

Book