Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Guidad tur ovan jord

Storrymningsv. 7, Österbybruk 748 30 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Guidad tur ovan jord

Dannemora Gruvor försöker bruka, bevara och berika genom det uråldriga och anrika området i Uppland varifrån berömd järnmalm skeppats till flertalet länder. Det gör vi genom att erbjuda bakluckeloppisplatser, löploppet Dannemora Gruvlopp Fe26, utbildningar, guidade turer ner i gruvorterna och ovan jord. Vi erbjuder muséer, fik, restauranger, bad och mycket annat spännande i området. Allt med anknytning till valloner, gruvorten och alla dess bruksorter som växte upp runt om. Dannemora/Österbybruk ligger beläget mellan Gävle, Uppsala och Stockholm och hör till Östhammars kommun. Den äldsta urkunden om Dannemora gruvor är från 1481 men troligen har järnmalmsfyndigheten bearbetats tidigare. Under främst 1600- och 1700-talen anlades drygt 30 större och mindre bruk i mellersta och norra Uppland samt i södra Norrland. Dessa baserade sin tillverkning på malm från Dannemora. Malmens speciella egenskaper gjorde Dannemora till landets främsta järnmalmsgruva och bidrog till Sveriges ekonomiska uppsving. Sammanlagt har i området drygt 80-talet gruvor bearbetats. De olika bruken bröt sin malm någon eller några veckor i taget under ledning av egna gruvfogdar. Först under 1700-talet fick gruvorna gemensam förvaltning. År 1937 bildades AB Dannemora Gruvor och 1978 blev SSAB ägare. Under åren 1948-1958 moderniserades gruvdriften. Ett 620 meter djupt centralschakt sänktes och en 72 meter hög gruvlave uppfördes med sovrings och anrikningsverk. Brytningen under senare tid omfattade årligen 1,2 miljoner ton berg varur cirka 650 000 ton färdiga malmprodukter utvanns. Malmen levererades främst till Oxelösunds järnverk och till det finska järnverket Kover via den egna utskeppningshamnen i Hargshamn. Sammanlagt har ur Dannemora gruvor uppfordrats omkring 43 miljoner ton berg varur ca 24 miljoner ton malmprodukter utvunnits. Read more

Opening hours

Closed for lunch
Monday Mo
Tuesday Tu
Wednesday We
Thursday Th
Friday Fr
Saturday Sa
Sunday Su