Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Karlskrona Medical Clinic by Vaccin.nu and RJ Medicin

Karlskrona 37135 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Karlskrona Medical Clinic by Vaccin.nu and RJ Medicin

Vi hjälper dig med antigentest inför utlandsresa, vi kommer hem till dig enligt överenskommelse och utför testet. Kontakta oss via telefon eller e-mail för att boka testning. Intygen utfärdas på engelska, är signerade av legitimerad läkare och är alltid inkluderade i testpriset. Vi utfärdar även vaccinationsintyg om du erhållit två doser Covid-19 vaccin. Vi tar endast emot symptomfria personer. Läs mer om respektive test nedan för att boka tid. Endast öppet för bokade tider. RJ Medicin AB och Vaccinationsgruppen AB är båda IVO-registrerade vårdgivare. We help you with antigen tests. The certificates are issued in English, are signed by a licensed doctor and are always included in the test price. We also issue vaccination certificates if you have received two doses of Covid-19 vaccine. We only accept asymptomatic individuals. Read more about each test below to book an appointment. RJ Medicin AB and Vaccinationsgruppen AB are both IVO-registered care providers. Read more