Charlotte Österberg - Samtalsterapeut

• Diplomerad psykosyntesterapeut och är medlem i Psykosynte...

Read more

Book

Samtalsterapi

Samtalsterapi

Du möts i en trygg miljö och i ett utforskande samtal undersöker vi vad som finns att utveckla, vad som ligger dolt, vad som längtar efter att få komma fram i ljuset. 
Vi identifierar din potential, kraften och möjligheterna. Vi ser på mönster, vad som kan behöva skiftas och vi skapar riktning framåt. Du kanske har en svårighet i ditt liv, varit med om en kris eller ett trauma som kan behöva stöttning att hanteras genom ett icke dömande och hållet samtal. Du kanske drömmer om mer… För företag tillkommer moms.

Book

Samtalsterapi 90 min

Du möts i en trygg miljö och i ett utforskande samtal undersöker vi vad som finns att utveckla, vad som ligger dolt, vad som längtar efter att få komma fram i ljuset. 
Vi identifierar din potential, kraften och möjligheterna. Vi ser på mönster, vad som kan behöva skiftas och vi skapar riktning framåt. Du kanske har en svårighet i ditt liv, varit med om en kris eller ett trauma som kan behöva stöttning att hanteras genom ett icke dömande och hållet samtal. Du kanske drömmer om mer… För företag tillkommer moms.

Book

Relationsterapi

Relationsterapi

Du möjliggör för en mer hållande och kvalitativ dialog med individer i ditt liv, där möjligheten skapas att både lyssna och ta in varandra, och samtidigt öka förståelsen för vad som kan vara grunden till misskommunikationen eller konflikten. Det är även vanligt att par kommer i samtal av ren nyfikenhet, en vilja att utveckla och skapa mer djup och grogrund i relationen. Detta i en trygg och guidad kontext. Par, förälder/barn, relationer i allmänhet. För företag tillkommer moms.

Book