Våra Tjänster

Jakt Alnö

Bokning av markområde vid jakt med hund inom Alnö Viltvårdsområde. Bokningsregler: Bokning är möjlig tidigast 4 dagar innan aktuell jaktdag. Maximalt 2 dagar får bokas vid varje bokningstillfälle. Ange starttid och beräknat avslut för jakten. Ange gärna vilken typ av jakt du bedriver. Läs mer