Bärnstenen Släpvagnsbokning

Våra Tjänster

Bärnstenen Släpvagnsbokning

För att underlätta för boende inom området har samfälligheten inköpt en släpvagn som kan användas för transporter. Styrelsen har beslutat att den endast får användas för kortare transporter inom Umeå upptill 6 timmar. Upplysningsvis är släpvagnen försäkrad som ett tillägg till den egna bilförsäkringen. Släpvagnen är placerad i anslutning till sophuset . Där finns också en nyckel till låset på släpvagnen. Släpets max vikt är 650 kr. Det betyder att du får lasta högst 450 kg på den. Eftersom den är obromsad får du inte köra snabbare än 80 km/tim. Läs mer