Arkitektakademin - by Marknadspartner M&L AB

Arkitektakademins syfte är att utbilda arkitekter, fastighet...

Read more

Book

Temamdag - Webb

Bostäder - Hållbart & Innovativt

Att bygga människors hem är ett utmanande och ansvarsfull uppdrag. Dagen ägnas åt modernt bostadsbyggande med fokus på hållbarhet och innovativa lösningar. Lösningar för flerfamiljshus, äldreboenden, småhus m m presenteras. Tekniska innovationer och smarta materialval hjälper dig att lösa bostadsbyggandets många utmaningar såsom hållbarhet, ekonomi, estetik, trygghet och inte minst trivsel. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.

Byggnation i Trä

Dagen handlar om att ge arkitekter, fastighetsägare och byggentreprenörer en chans att utforska möjligheterna att skapa byggnader med naturens egna material - trä - och vilka material och lösningar som fungerar ihop med t ex en stomme i KL-trä. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.

Hållbar Interiör

Vi fokuserar denna temadag på inredning i offentlig miljö med fokus på hållbarhet. Hållbarhet är i fokus inom många områden och interiören är inte minst viktig då den är i vår omedelbara närhet, kanske byts mer frekvent än byggnadsdelar samtidigt som den ska vara estetiskt tilltalande och funktionell och skapa en trivsam atmosfär i all. Tag del av många olika lösningar för att välja det som passar ditt projekt.

Hållbar Skola

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer? Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv. Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval, drift och underhållsaspekter, akustik och tillgänglighetsanpassning m m. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.

Kontor & affärshus

Denna temadag ägnas åt utformning av moderna kontorshus, affärslokaler, köpcentra etc. Vilket intryck ska byggnaden ge och hur löser man utmaningarna med flexibilitet i en ombytlig verklighet? Byggnadernas exteriöra utformning är de inhysta verksamheternas ansikte utåt. Planeringen interiört behöver förberedas för att snabbt kunna byggas om för att passa nya verksamheter. Samtidigt ska alla krav på offentlig miljö, tillgänglighet och hållbarhet uppfyllas. Tag del av många olika lösningar för att välja det som passar ditt projekt. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.

Kultur & fritid

Hur utformat vi lokaler och anläggningar för en kvalitativ tid för fritidsaktiviteter? Dagen omfattar matnyttig information för dig som projekterar, bygger eller driver såväl idrottsanläggningar, sim-, is- och sporthallar som fritidsgårdar, kultur- och konsertbyggnader. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.

Landskap & Miljö

Inspirationsdag för dig som jobbar med att utforma vår omgivning. Vi ägnar dagen åt att utforska material- och tekniker för att utforma vår viktiga närmiljö. Bostadsområden, parker, stövområden m. m. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer inom landskapsarkitektur, markplanering, markentreprenörer och fastighetsförvaltning/fastighetsägare.

Sjuk- & hälsovård

Utformning och planering av sjuk- och hälsovårdslokaler är kanske det mest krävande i många aspekter. Inte minst under det gånga året visat på utmaningar vi hade svårt att förutse. Att välja material och lösningar till denna bransch ställer din kunskap och erfarenhet på sin spets. Allt från entréer och fönster till porslin, ytskikt på golv och väggar etc. kräver ofta speciallösningar. Här kan du fördjupa dig i leverantörernas lösningar på dina utmaningar. Till Temadagen bjuder vi in ca 30 000 personer.