Abrahamsbergskyrkans församling

Abrahamsbergskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan,...

Read more

Book

Bäversalen

Bäverkulan

Köket

Konferensrummet

Caférummet

Afrikarummet

Tonårsrummet

Samtalsrummet uppe

Kyrksal/Församlingssal

Kyrksal

Församlingssal

Koviken