Vardaga Mårtensgården

Kumlagatan 5, Bandhagen 124 65 marker map pin icon
No reviews

Our Services

Vardaga Mårtensgården

<b>Viktigt att ni läser dessa mötesregler innan ni bokar:</b> <li>Skriv vem som bokar och vem ni ska besöka </li><li>MAX två möten i månaden per familj </li><li>MAX antal anhöriga är två personer (över 15 år) samt spädbarn </li><li>Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska </li><li>Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten </li><li>Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen </li><li>Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra </li><li>Mötesvärden och personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas Mötesvärden möter upp dig som besökare och ledsagar till mötesplatsen. Mötesvärden spritar också av ytorna mellan varje möte.</li> Read more