Värmdöviks Båtklubb

Bokningsregler, bastuflotten * Bastuflotten är endast öppen...

Read more

Book

Bastuflotten

Bastuflotten, 2 timmar

* Bastuflotten är endast öppen för medlemmar i Värmdöviks Båtklubb, med sällskap. * Max en bokad tid per dag och medlem. * Bokad tid förfaller 15 minuter efter starttid. Efter detta kan annan medlem utnyttja tiden. * Vänligen boka av tiden om du inte avser att nyttja den.

Book