VA-rådgivning för Haninge-,Nynäshamn- och Tyresökommun

No reviews

Our Services

VA-rådgivning för Haninge-,Nynäshamn- och Tyresökommun

Rådgivning till fastighetsägare företag och samfälligheter med eget vatten och avlopp. Här kan du boka en 55 minuters eller 25 minuters vatten- och avlopps-rådgivning för din fastighet eller företag. Rådgivningen sker per telefon eller digitalt via teams. Även för dig som vill utveckla ett område utanför kommunalt vatten och avlopp. Rådgivningen är neutral och ges av kvalificerade medarbetare med kunskap om lagar, regler och lämpliga produkter för just dina behov. Rådgivningen säljer inga produkter men har ett bra nätverk av leverantörer och entreprenörer samt andra experter. Read more