Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Sollentuna Släktforskare

No reviews

Our Services

Sollentuna Släktforskare

Sollentuna Släktforskare är en ideell förening för släktforskare i Sollentuna med omnejd. Föreningens syfte är att söka, bevara och förmedla kunskap om tidigare generationer till kommande. Ett medlemskap kostar för 2022 200 kr för en enskild medlem, 80 kr för familjemedlem på samma adress eller 50 kr för ungdom till och med 25 år. Se vår hemsida för mer information och komplett kalendarium. Read more