Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Did you take a well deserved break? Excellent, but do please reload the page!

Our Services

Slutkontroll

Här bokar du din slutkontroll. En förutsättning för att kunna boka en slutkontroll för fjärrvärme eller fjärrkyla är att du har fått ett svar från oss i form av ett Granskningsbrev. I brevet finns information inför den kommande slutkontrollen. Här finns också ett mätpunktsnummer som du måste ange i bokningen. Read more