Trafikövningsplats Ring Knutstorp

På Ring Knutstorp utbildar vi blivande bilförare i Riskutbil...

Read more

Book

Utbildning

Riskutbildning

Alla bokningar är bindande, om ni inte dyker upp vid utbildningstillfället så är er plats förbrukad och kan ej bokas om. För att boka om måste ni kontakta oss senast en vecka innan utbildningsdatumet. Om ni är sjuk och inte kan närvara krävs det ett giltigt läkarintyg för att kunna boka om. Utbildningen sker på Svenska, om ni inte talar Svenska eller känner att era språkkunskaper är svaga bör ni ta med en tolk som kan kommunicera med oss på ert språk och på Svenska. För att kunna deltaga måste ni vara i slutet utav er körkortsutbildning. Om ni inte kan hantera bilen på ett föredömligt sätt eller inte har tillräckliga körkunskaper när ni kommer hit, så är ni ersättningsskyldiga om ni skulle orsaka en olycka.