Our Services

Åmåls Ridklubb

Bokning av ridhusen eller paddock. Skriv tydligt i din bokning vad bokningen avser, te.x hoppning. Tänk på att boka hela ridhuset/paddocken om du vill låsa den, och att alltid kontakta personalen på ridskolan i sådana fall så att det inte krockar med tex anläggningsskötsel). Tänk också på att låsning av ridhuset inte ingår i den vanliga anläggningsavgiften. Övriga regler, samt priser för att rida på vår anläggning finns på klubbens hemsida. Read more